Mã sản phẩm:

35.000 VNĐ

Lượt xem: 2005
Mô tả:
Dùng để đựng dung dịch vệ sinh mj

Vỏ chai đựng dunh dich vệ sinh mi dùng để đựng dung dịch, xịt tạo bọt dung dịch