Mã sản phẩm:

35.000 VNĐ

Lượt xem: 2454
Mô tả:
Dùng để dán line mi lên

Miếng Silicon dùng để dán nhiều lines mi lên khi nối cho khách, thay thế cho việc dán trực tiếp lines mi lên trán khách truyền thống. Miếng silicon có thể dán được nhiều lines mi, line keo tạo fan, thuận lợi trong việc nối mi, lựa chọn độ dài mi.