Mã sản phẩm:

35.000 VNĐ

Lượt xem: 1830
Mô tả:
Dùng để chứa, và dễ cắt cuộn băng dính dán mí nhỏ

Có lưỡi cắt dễ dàng xé băng dính