Mã sản phẩm:

50.000 VNĐ

Lượt xem: 1493
Mô tả:
Dùng nối Mi ClassicDùng để tháo mi, tách mi

Nhíp thẳng bạc dùng để nối Sợi Classic one by one, dùng tháo mi cũ,

Dùng tách sợi mi khi nối mi 2 nhíp với kĩ Thuật Volume